Informace o publikaci

Žitá zkušenost jako východisko pro profesionalizaci sociální práce ve vězení

Logo poskytovatele
Autoři

HOROVÁ Petra

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce - Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://socialniprace.cz/article/zita-zkusenost-jako-vychodisko-pro-profesionalizaci-socialni-prace-ve-vezeni/
Klíčová slova social work with offenders; professionalization; sociological phenomenology; Alfred Schütz; qualitative research
Přiložené soubory
Popis CÍLE: Článek odpovídá na otázku: V jakých oblastech je možné identifikovat potenciál posílení profesionalizace sociální práce ve vězení na základě každodenní žité zkušenosti sociálních pracovníků? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: K zodpovědění otázky je využívána perspektiva a pojmosloví sociologické fenomenologie podle A. Schütze. METODY: Odpověď na kladenou otázku je hledána v datech získaných fenomenologickým výzkumem u sociálních pracovníků pracujících ve vězení, kteří byli dotazováni na žitou zkušenost sociální práce s vězni. Z těchto dat byly vybrány oblasti relevantní podle autorky k tématu profesionalizace sociální práce jako autonomní a svébytné profese. VÝSLEDKY: Reflexe autorky objevila tyto oblasti s potenciálem posílení profesionalizace: oblast biografické situace sociálního pracovníka a jeho kvalifikace a prevence syndromu vyhoření; kompetence práce s reflexí ve vztahu s klientem a schopnosti práce s manipulací; rozmanitost práce a schopnost využívat různorodé úkoly pro cíle sociální práce; a sladění sociální práce a její autonomie v rámci sociálního systému. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Jsou představeny možnosti-výzvy k posílení profesionalizace pro jednotlivé subjekty profesionalizace sociální práce: sociální pracovníky jako jednotlivce, vzdělavatele a profesní organizace a manažery v sociální práci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info