Informace o publikaci

Profesní způsobilost

Autoři

MATOUŠEK Oldřich NAVRÁTIL Pavel

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Tato publikace je jedním z výstupů projektu TAČR Profesionalizace sociální práce v České republice (TL 01000146), na kterém se podílela Katedra sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze, Katedra sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MÚ v Brně a Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské fakulty UP v Olomouci. Hlavním cílem projektu byla analýza procesu profesionalizace sociální práce v ČR na reprezentativním vzorku sociálních pracovníků. Toto šetření provedené dotazníkovou metodou, založené na kvantitativních datech, bude publikováno samostatně a do předložené práce prozatím zahrnuto není. Kvalitativním doplněním této větve projektu byl materiál z fokusních skupin. Druhým zásadním cílem projektu bylo vytvoření systematického popisu pracovních pozic sociálních pracovníků na trhu práce v ČR ve formě tzv. profesiogramů. Šlo o pozice aktuálně existující a pozice, o nichž lze důvodně předpokládat, že se v brzké době rozšíří, i když jich je aktuálně k dispozici málo. Profesiogramy byly doplňovány kazuistickými studiemi, tzv. příklady pozoruhodné praxe, které jsou průběžně publikovány. Materiál doplňují popisy profesních drah skupiny absolventů oboru sociální práce na FF UK, kteří začali studovat v době krátce po založení Katedry sociální práce na FF UK. Všechna tato data, která mají kvalitativní povahu, se zde pokoušíme vyhodnotit. Návazně na výsledky studie navrhujeme revizi Minimálního vzdělá- vacího standardu, což je dokument profilující obsah a formu terciárního vzdělávání sociálních pracovníků v České republice. Z výsledků projektu také odvozujeme soubor doporučení pro systém pregraduálního a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info