Informace o publikaci

Transcription-translation coupling at the stages of translation initiation and elongation

Název česky Transkripčně-translační sprazení ve stádiích iniciace translace a elongace
Autoři

HIRIYUR NAGARAJ Pradeep RASOULY Aviram NUDLER Evgeny KOROSTELEV Andrei DEMO Gabriel

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis V bakteriích a Archaea jsou mRNA překládány ribozomy současně s jejich transkripcí. Vizualizace aktivně transkribující RNA polymerázy (RNAP) v E. coli pomocí elektronové mikroskopie poskytla jasný pohled na mechanismus fyzikálně vázané transkripce a translace. Některé biochemické studie navíc potvrdily synchronní rychlosti transkripce a translace v E. coli, což naznačuje regulační funkci vedoucího ribozomu na propagaci RNAP, která je klíčová pro optimální genovou expresi a stabilitu genomu. Zde prezentujeme kryo-elektronovou mikroskopii (kryo-EM) strukturu RNAP E. coli vázaného na malou ribozomální podjednotku 30S. Zarovnání výstupního tunelu RNA RNAP s vazebným místem Shine-Dalgarno (SD) podjednotky 30S naznačuje možný mechanismus zavádění mRNA na podjednotku 30S ve fázi iniciace translace. Nedávné struktury ukázaly RNAP blízko vstupního tunelu mRNA koncového ribozomu. Tato oblast je vzdálena více než 80 A od vazebného místa pozorovaného ve struktuře 30S-RNAP, což naznačuje přemístění RNAP ve velkém měřítku. Struktury 30S-RNAP a expresomu mohou proto představovat interakce, které se vyskytují v různých krocích translace, zejména během iniciace a elongace. Budoucí studie jsou zaměřeny na zkoumání iniciačních a elongačních kroků CTT pomocí časově rozlišeného kryo-EM přístupu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info