Informace o publikaci

Suburbanizace pohledem lokální samosprávy. Od reaktivnosti k proaktivnímu přístupu

Autoři

LOKŠOVÁ Terezie GALČANOVÁ BATISTA Lucie

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis České obce v okolí větších měst po roce 2000 výrazně zasáhla prudká suburbanizace, která s sebou kromě rapidních nárůstů obyvatel přinesly i řadu výzev. Decentralizace územní správy posunula rozhodování na lokální úroveň a společně s relativní absencí koherentních politik na vyších úrovních vytvořila prostředí, kdy se o charakteru surbubanizace rozhoduje v samotné obci. Místní samosprávy se musely zorientovat v rychle se měnících kontextech. Objevila se řada nových tlaků: majitelů půdy, které lákala možnost prodeje pozemků, které získali v restitucích; nově příchozích a jejich těžko splnitelných nároků na místní infrastrukturu; a především tlaky investorů a developerů, kteří se snaží kapitalizovat kulturní touhy po bezpečném, soukromém bydlení blízko přírody. Toto učení se za běhu bylo ovlivňováno omezenými zkušenostmi a chybějící regionální koordinací otázek týkajících se plánování a bydlení. V textu představujeme výsledky návratového sociologického výzkumu se starostky a starostkami obcí na Brněnsku.V rozhovorech jsme se zaměřily na to, jak starostové a starostky chápou lokální situaci, místní problémy ve vztahu k suburbanizaci a roli obce v ní. Nešlo nám o individuální porozumění, ale skrze jednotlivé výpovědi jsme identifikovaly kulturně a historicky zakotvené diskurzy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info