Informace o publikaci

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu – využití okamžité rekonstrukce: 2016-2020

Autoři

VENTRUBA Tomáš VENTRUBA Pavel BRANČÍKOVÁ Dagmar MINÁŘ Luboš FELSINGER Michal

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Onkoplastická chirurgie rozšířila možnosti chirurgie prsu, kdy umožňuje výkony dostatečně radikální a přesto s velmi dobrým kosmetickým efektem. S rozvojem programů na genetické testování narůstá i nutnost profylaktických výkonů u mutovaných pacientek, ale i zdravých nosiček. U zdravých pacientek s mutacemi BRCA využíváme subkutánní mastektomie s okamžitou rekonstrukcí, stejně jako u pacientek s prekancerózami (DCIS G I a II). U pacientek s DCIS G3 a invazivními tumory velikosti T1 mastektomie s rekonstrukcí implantátem. U nádorů pokročilejších nebo po neadjuvantní onkologické léčbě provádíme po mastektomii a výkonu na axile vložení expandéru s dokončením modelace prsu a výměnou expandérů za implantát v druhé době. U nádoru prsu, kde je zachycena i mutace BRCA provádíme v několika krocích kombinovaný výkon, primárně s vyřešením zjištěné malignity a v druhé době profylaktický výkon na druhém zdravém prsu, současně s profylaktickou adnexektomií. V období září 2016 – květen 2020 jsme provedli 97 mamárních rekonstrukčních operací. Z toho 65 výkonů u pacientek s BRCA mutací a/nebo časným stádiem karcinomu prsu bylo řešeno mastektomií s okamžitou rekonstrukcí. Jen implantáty (u jednoho nebo obou prsů) byly použity v 53 případech. Rekonstrukce vlastní tkání byla u 12 operací (fasciokutánní nebo muskulokutánní lalok bez použití implantátu). U 32 žen s lokálně pokročilými nádory prsu s nutností následné radioterapie byl v první době vložen expandér, který byl s odstupem nahrazen implantátem. Všechny pacientky doposud žijí. Komplikace výkonu byla u 8 žen. Pacientky jsou nadále sledovány onkologem. Rekonstrukce prsu je komplexní soubor technik, kterými lze jakékoliv pacientce vytvořit prs, s kterým by byla spokojena. Jedná se ale o mnohastupňový proces a rozsáhlý výkon s vysokou i časovou náročností hojení. Důležité je správné časové zařazení výkonu do celkového plánu protinádorové léčby, aby nedošlo ke zbytečnému oddalování chemoterapie a radioterapie, ale ani chirurgie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info