Informace o publikaci

K původu některých českých a srbochorvatských frazémů s toponymickým komponentem

Autoři

KREJČÍ Pavel

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference Savremena srpska i češka slavistička istraživanja / Současná srbská a česká slavistická bádání
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Czech phraseology; Serbian/Croatian phraseology; toponyms in phraseology; origin of phrasemes
Popis V příspěvku analyzujeme vybrané české a srbochorvatské frazémy z hlediska původu jejich toponymického komponentu, tj. z hlediska historické, kulturní nebo jiné specifické situace, s níž je příslušný topokomponent spjatý. Toponymické komponenty totiž mnohdy odrážejí nejrůznější historické zkušenosti lokálního, regionálního, národního nebo mezinárodního až globálního charakteru, stereotypy či předsudky, a tyto konotace se poté můžou promítnout do významu frazému jako celku. Pro účely tohoto příspěvku budeme analyzovat frazémy inspirované literaturou (české komponenty Kocourkov, Zlámaná Lhota), historií (srbochorvatský komponent Kosovo), popř. jinou oblastí (český komponent Prčice, české a srbochorvatské komponenty označující lokalitu s psychiatrickou klinikou).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info