Informace o publikaci

Úrazy očí u dětí v letech 2015–2020

Autoři

TIMKOVIČ Juraj MARŠOLKOVÁ Kristýna KOLARČÍK Lukáš NĚMČANSKÝ Jan

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pediatrie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cíl: Zhodnotit spektrum a závažnost úrazů očí a periokulární krajiny u dětí v Moravskoslezském kraji v období 6 let. Metodika: Retrospektivní analýza zdravotní dokumentace u všech dětí ve věku do 17 let s oční úrazovou anamnézou, které byli ošetřeny v rámci Fakultní nemocnice v Ostravě v letech 2015–2020. K třídění úrazů byla použita Birminghamská klasifikace mechanických úrazů oka, upravena a rozšířena o chemická a termická poranění a orbitální traumata. Výsledky: Během 6letého období jsme zaznamenali celkem 687 úrazů očí a periokulární krajiny u dětí. Ve většině případů, se jednalo o uzavřená poranění (438 pacientů, 64 %), následována orbitálními traumaty (178 pacientů, 26 %), poraněním poleptáním či popálením (65 pacientů, 9 %) a nejméně často se jednalo o závažná otevřená poranění (6 pacientů, 1 %). Závěr: Studie prokázala častější výskyt poranění očí a periokulární krajiny u dětí ve věku do tří let. Převažujícím typem úrazů očí u dětí jsou uzavřená poranění postihující periokulární oblast. Mechanismus očního úrazu je variabilní, přesto existuje vztah mezi mechanismem a věkem dítěte. Otázka preventivních opatření, jimiž by bylo možno zajistit zvýšení bezpečnosti dětí, přesahuje rozsah práce, je ale pravdou, že většina dokumentovaných úrazů se přihodila bez přítomnosti dozorující dospělé osoby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info