Informace o publikaci

Constants and Variables: Art Education in the Czech Republic after 2000.

Název česky Konstanty a proměnné ve výchově uměním v ČR po roce 2000
Autoři

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ Hana

Rok publikování 2022
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Po roce 2000 doznala teorie i praxe v české výtvarné výchově zásadních změn v paradigmatech týkajících se konceptu tvořivého dítěte a způsobu iniciování a vedení výtvarného projevu dětí a mládeže. S rozmachem digitálních technologií a internetu dochází i nadále napříč Českou republikou k výrazným změnám. Tradiční heteronomní metody předávání znalostí a zkušeností z umění jsou postupně nahrazovány novějšími modernějšími postupy které podporují autonomii studenta. V této kapitole nabízím svůj pohled uměleckého pedagoga na probíhající trendy, které přetvářejí to jak děti vnímají přijímají a ztvárňují umění a přezkoumám deset domén uměleckého vzdělávání, abych upozornil na trendy probíhající v českém vzdělávacím systému včetně: dětského vyjadřování projektové metody smyslová a duchovní výchova vizuální komunikace zprostředkování muzejní pedagogiky arteterapie intermédia nová materialita participativní praktiky a komunita.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info