Informace o publikaci

HARRISONITE, A RARE SILICATE-PHOSPHATE FROM GRANITIC PEGMATITES OF THE BOHEMIAN MASSIF

Název česky HARRISONIT, VZÁCNÝ SILIKÁT-FOSFÁT Z GRANITICKÝCH PEGMATITŮ ČESKÉHO MASIVU
Autoři

VÁCHA Jakub ŠKODA Radek

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://scigeo.actamm.cz/en/harrisonite-a-rare-silicate-phosphate-from-granitic-pegmatites-of-the-bohemian-massif/
Klíčová slova harrisonite;electron microprobe;substitution;pegmatite;silicate-phosphate;phosphates;Moldanubicum;Czech Republic
Popis Článek prezentuje nová data o harrisonitu z granitických pegmatitů Českého masivu. Harrisonit z granitického prostředí je výrazně chemicky odlišný od harrisonitu z Fe-bohatých metamorfitů (včetně toho z typové lokality). V pegmatitech je harrisonit vždy obohacený Mn a s nízkými obsahy Mg (obr. 2) a tím se liší od harrisonitu z typové lokality a podobného výskytu (metamorfované BIF, obě lokality Kanada), který je vždy obohacený Mg a naopak chudý Mn (obr. 2). V článku poprvé prezentujeme chemické složení harrisonitu z Přibyslavic, které je nápadně podobné složení harrisonitu z Cyrilova. Na obou výskytech harrisonitu z pegmatitů v Českém masivu a také z pegmatitu v Jocao, Brazílie, byl zaznamenán výrazný přebytek P substituujícího tetraedrický Si ve struktuře (obr. 3). Tato substituce navíc negativně koreluje s obsahem Fe, zatímco obsahy Ca, Mn a Mg zůstávají nezměněné. Získaná data naznačují, že vstup P substi tuujícího Si by mohl způsobovat vakance v MO6 pozici (obr. 5). Přítomnost harrisonitu v granitických pegmatitech ukazuje, že může být stabilní i za nižších P–T podmínek, než jsou uváděny z typové lokality.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info