Informace o publikaci

Study of Biological Activity of Novel Hydroxamic Acids Derived From Vorinostat as the Inhibitor of Histone Deacetylases

Název česky Studie biologické aktivity nových hydroxamových kyselin odvozených od vorinostatu jako inhibitoru histondeacetyláz
Autoři

KAUEROVÁ Tereza ONUŠČÁKOVÁ Magdaléna BOBÁĽ Pavel KOLLÁR Peter

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Inhibitory histondeacetyláz (iHDAC), třída epigenetických regulátorů, jsou látky s protinádorovou aktivitou, která je spojena s inhibicí buněčné proliferace, indukcí programované buněčné smrti, inhibicí angiogeneze a indukcí procesu cytodiferenciace v nádorových buňkách. V současnosti nejvýznamnější skupinou iHDAC jsou deriváty hydroxamových kyselin. Naše studie byla zaměřena na hodnocení biologické aktivity nových derivátů hydroxamových kyselin jako potenciálních iHDAC navržených a syntetizovaných Ústavem chemických léčiv Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info