Informace o publikaci

Zbytky savců spodního miocénu (Metatheria, Chiroptera, Eulipotyphla) z krasových puklin lomu Mokrá (jižní Morava, Česká republika) – předběžné výsledky

Autoři

BONILLA-SALOMÓN Isaac ČERMÁK Stanislav HORÁČEK Ivan IVANOV Martin SABOL Martin

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://scigeo.actamm.cz/cs/zbytky-savcu-spodniho-miocenu-metatheria-chiroptera-eulipotyphlaz-krasovych-puklin-lomu-mokra-jizni-morava-ceska-republika-predbezne-vysledky/
Klíčová slova Herpetotheriidae; Erinaceidae; Talpidae; Rhinolophidae; Burdigalian; Moravian Karst
Popis Při těžbě vápence v prostoru velkolomu Mokrá (Jižní Morava, Česká republika) se v průběhu posledních asi 20 let podařilo objevit několik krasových puklin vyplněných fosiliferními sedimenty spodního miocénu. Jedná se o unikátní naleziště fosilií s mimořádnou rozmanitostí pozůstatků obratlovců. Většina výzkumů obratlovců z těchto puklin však byla zaměřena na výzkum herpetofauny a v posledních letech i na pozůstatky hlodavců. Ostatní drobní savci nebyli dosud podrobně studováni. V této práci jsou z puklin MWQ 2/2003, MCQ 3/2005 a MWQ 4/2018 poprvé prezentovány předběžné výsledky studia zástupců řádů Chiroptera a Eulipotyphla spolu s pozůstatky Metatheria, přičemž identifikovány byly následující taxony: Amphiperatherium frequens, Amphechinus sp., Galerix sp. I a II, Talpa sp. a dva druhy rodu Rhinolophus. Paleoekologie odvozená z těchto taxonů souhlasí s před - chozími studiemi zobrazujícími lokalitu Mokrá jako součást krasové krajiny s mozaikou otevřených stepních biotopů a lesů v blízkosti vodních rezervoárů. Kompletní studium těch to pozůstatků spolu s podrobným popisem hlodavců rozšíří naše znalosti o spodnomiocenní fauně drobných savců v oblasti střední Evropy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info