Informace o publikaci

A 15 000-year history of Early Upper Paleolithic hunters moving through the Pustý Žleb valley - Artefacts and chronology of Pod Hradem Cave, Moravian Karst, Czech Republic.

Název česky 15 000 let přítomnosti časně mladopaleolitických lovců v Pustém žlebu – artefakty z jeskyně Pod Hradem a jejich datace, Moravský kras, Česká republik
Autoři

NEJMAN Ladislav ŠKRDLA Petr WRIGHT Duncan BARTÍK Jaroslav PŘICHYSTAL Antonín

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Přehled výzkumů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://arub.cz/wp-content/uploads/PV-63_1_01.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.47382/pv0631-03
Klíčová slova Middle-Upper Paleolithic transition – chronostratigraphy – stone artefacts – EUP cultures
Popis Archeologické nálezy z jeskyně Pod Hradem dokládají, že lovci tuto těžko přístupnou jeskyni výjimečně navštěvovali. Počtem drobná kolekce artefaktů, které jsou často vyrobeny ze surovin importovaných z různých vzdálených zdrojů (do 120 km), pokrývá časový úsek 15 000 let (tab. 1). Přestože výsledky výzkumů v letech 2011, 2012 a 2016 již byly publikovány v několika příspěvcích (Lisá et al. 2018; Nejman et al. 2017, 2018a, b; Wright et al. 2014), nález dalšího drobného artefaktu, dodatečně vytříděného při zpracovávání výplavu, nás přiměl k předložení aktuálního příspěvku. Při té příležitosti jsme se také zaměřili na upřesnění popisu artefaktů, včetně detailní analýzy surovin, ze kterých jsou vyrobeny (obr. 1, tab. 2). Současně jsme se pokusili o roztřídění artefaktů podle radiokarbonových dat získaných z jednotlivých vrstev a následně o test integrity jednotlivých v terénu definovaných vrstev.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info