Informace o publikaci

Učitelé mateřských škol a míra jejich ohrožení syndromem vyhoření

Autoři

ČECH Tomáš DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU Simona GILLOVÁ Alena KRAJŇÁKOVÁ Monika HORMANDLOVÁ Tereza

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://webcentrum.muni.cz/media/3343087/capv-2021-sborni-k-prispevku-na-ceste-ke-spravedlnosti.pdf
Klíčová slova kindergarten teacher; burnout; job satisfaction; workload; workplace climate
Popis Profese učitele patří k jedné z nejvíce ohrožených profesních skupin, které jsou ohroženy syndromem vyhoření. Příspěvek si klade za cíl zjistit míru rizika ohrožení syndromem vyhoření u učitelů MŠ Jihomoravského kraje, a to v ná- vaznosti na jejich pracovní spokojenost a další proměnné. Výzkumný soubor tvořilo 485 učitelů mateřských škol. Sběr dat probíhal prostřednictvím online dotazníkového šetření. Míra rizika syndromu vyhoření byla měřena pomocí výzkumného nástroje Maslach Burnout Inventory – Educators Survey (MBI- -ES), pracovní spokojenost pak prostřednictvím škály Pracovní spokojenost učitelů byla zjišťována prostřednictvím inventáře Hodnocení spokojenosti učitelů (HSU). Ze závěrů výzkumu lze konstatovat, že výskyt rizika syndromu vyhoření u učitelů mateřských škol je relativně nízký a převládá vysoká míra pracovní spokojenosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info