Informace o publikaci

Imersivní virtuální realita ve vzdělávání: SWOT analýza

Logo poskytovatele
Autoři

ČERNÝ Michal

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2022-1-33
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2022-1-33
Klíčová slova virtual reality; review study; SWOT analysis; technology in education
Popis Imersivní virtuální realita představuje významný trend v oblasti vzdělávacích technologií. Kvalitativně orientovaná přehledová studie se snaží popsat nejvlivnější (dle počtu citačních ohlasů) studie zařazené v databázi SCOPUS, které se věnují imersivní virtuální realitě ve vzdělávání. Jde o významný trend, který může proměnit charakter vzdělávání jak z hlediska jeho formy, tak také obsahu nebo rozvíjených kompetencí. Přehledová studie analyzuje 15 textů z databáze SCOPUS. Zaměřuje se na SWOT analýzu vyplývající z těchto textů a reflektující edukační možnosti využití této technologie ve vzdělávání. Nepůjde nám tedy o komplexní pohled na celou problematiku, ale o identifikaci nejvýraznějších silných a slabých stránek, výzev a hrozeb v textech, které na tvorbu odborného (a sekundárně i edukačně-aplikačního) diskursu mají největší vliv. Studie ukazuje, že i přes reálně existující problémy a limity této technologie (v oblasti technického zpracování i poznatků v pedagogice a psychologii) jde o téma, kterému je třeba věnovat vysokou míru pozornosti, neboť umožňuje zásadní transformaci některých vzdělávacích postupů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info