Informace o publikaci

TDM azolových antimykotik – význam a spolehlivost farmakokinetických modelů

Autoři

MARKOVÁ Eliška HORSKÁ Kateřina

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Moderní medicína se v posledních letech stává více individuální a lépe uzpůsobenou pro každého konkrétního pacienta. Jednou z hlavních možností, jak této personalizované terapie docílit, je terapeutické monitorování léčiv (TDM). TDM přispívá k terapii, která je účinná (nezřídka i při nižších dávkách léčiva, než je doporučováno) a bezpečná. Mimo to, také často přispívá k redukci nákladů na další léčbu při selhání terapie či při terapii nežádoucích účinků, zkracuje délku hospitalizace nebo léčby jako takové. Spolu se vzrůstajícím povědomím o důležitosti TDM, roste také počet léčiv, pro která je toto monitorování doporučeno. Mezi nimi jsou nově azolová antimykotika druhé generace, konkrétně vorikonazol a posakonazol. Důvody pro tato doporučení jsou například jejich nelineární farmakokinetika s vysokým interakčním potenciálem či indikace pro jejich podání, které jsou život ohrožující s limitovaným počtem terapeutických možností. Pro efektivní využití terapeutického monitorování v klinické praxi je potřeba přesných a spolehlivých farmakokinetických modelů, na jejichž podkladě poté může probíhat úprava dávek. Cílem této studie je vytvořit tyto modely pro vorikonazol a posakonazol. Dále poté stanovit jejich spolehlivost pro predikci vývoje plazmatických koncentrací antimykotik u pacientů. Do této studie byl zařazeni všichni pacienti, kterým byl vorikonazol nebo posakonazol indikován (jako terapie či profylaxe mykotické infekce) a jež měli během léčby alespoň jedenkrát změřenou hladinu antimykotika. V rámci příspěvku budou prezentována předběžná data zobrazující interindividuální variabilitu vorikonazolu a posakonazolu u dospělých i pediatrických pacientů. Vzhledem k zaměření na farmakokinetické modelování, bude prezentováno také zhodnocení spolehlivosti těchto modelů a poukázáno na jejich limitace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info