Informace o publikaci

Detekce proteinových biomarkerů pomocí lateral flow testů s foton-upkonverzními nanočásticemi

Logo poskytovatele
Autoři

MACHÁČOVÁ Eliška FARKA Zdeněk

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 20, 335–339 (2022)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.ccsss.cz/index.php/ccsss/issue/view/35/59
Doi http://dx.doi.org/10.54779/ccsss20220335
Klíčová slova photon-upconversion nanoparticle; UCNP; immunoassay; human serum albumin; HSA; diagnostic strip; LFIA
Popis S využitím konjugátů UCNPs se podařilo optimalizovat LFIA stanovení pro detekci HSA. Pro analýzu byla využita specifická anti-HSA protilátka a kontrolní anti-myší protilátka. Jako vhodný pufr pro imobilizaci protilátek byl zvolen acetátový pufr s přídavkem 1% methanolu. Pro výsledné vyhodnocení analýzy bylo potřeba zajistit vhodné podmínky pro inkubaci a uvolnění konjugátu UCNPs ze skleněné membrány, zde se jako nejlepší kombinace ukázalo využití skleněné membrány ST17 a Tris pufru s 5% sacharosou. Volba odlišné nitrocelulosové membrány pak měla na vývoj imunostanovení relativně malý vliv, nejvýhodnější se ukázalo použití membrány 120 HP Plus Thick. S optimalizovanými podmínkami LFIA došlo ke snížení pozadí analýzy a dostatečné odezvě signálu, což ukazuje na potenciál využití UCNPs jako alternativní značky v LFIA stanoveních. Dále byla úspěšně demonstrována schopnost detegovat HSA, a proto bude dalším krokem analýza reálných vzorků obsahujících různé koncentrace HSA, aby byl ověřen praktický potenciál metody pro klinické účely.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info