Informace o publikaci

Psychologický pohled na dobrovolnou ženskou sterilizaci

Autoři

COUFALOVÁ Petra PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ Hana

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gynekologie a porodnictví
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Klíčová slova voluntary female sterilization; contraception; post-sterilization regret; psychological aspects
Popis Teoreticky´ prˇehledovy´ cˇla´nek prˇedstavuje psychologicke´ souvislosti, ktere´ jsou spojeny s podstoupeni´m dobrovolne´ zˇenske´ sterilizace. Jsou uvedeny u´daje o prevalenci, prˇehled du°vodu° vedouci´ch zˇeny k podstoupeni´ za´kroku a prˇehled psychologicky´ch dopadu° za´kroku. Z psychologicky´ch dopadu° je pozornost veˇnovana´ zejme´na poststerilizacˇni´ li´tosti, ktera´ se dlouhodobeˇ prokazuje jako nejveˇtsˇi´ riziko dobrovolne´ zˇenske´ sterilizace. Da´le jsou zmi´neˇny nejvy´znamneˇjsˇi´ prediktory poststerilizacˇni´ li´tosti a jeji´ psychologicke´ dopady na kvalitu zˇivota zˇen.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info