Informace o publikaci

Cultural and Social Continuity and Discontinuity as Factors of Non-religio :. The Case of the Czech Borderlands

Logo poskytovatele
Název česky Kulturní a sociální kontinuita a diskontinuita jako faktory non-religion : Příklad českého pohraniční
Autoři

VÁCLAVÍK David

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovenský národopis/Slovak Ethnology
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.sav.sk/journals/uploads/12311410SN.2022.4.40.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.31577/SN.2022.4.40
Klíčová slova Religion; Non-religion; Atheism; Secularization; Czech Republic; Continuity; Discontinuity
Přiložené soubory
Popis Česká republika je považována za jednu z nejateističtějších zemí na světě. Jedním z důvodů vysvětlujících vysokou míru sekularizace české společnosti a vysokou míru nedůvěry v náboženství a náboženské instituce jsou specifické historické podmínky. V této souvislosti je zmiňován zejména politický antikatolicismus velké části českých politických elit v období tzv. první Československé republiky (1918-1938) a vliv komunistického režimu. Ve svém příspěvku se pokusím ukázat, že klíčovou roli pravděpodobně sehrály i další faktory, zejména výrazné sociodemografické změny spojené s odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce. světové války a narušení tradičních vazeb na českém venkově v důsledku tzv. kolektivizace venkova (shora řízené likvidace soukromého zemědělství a rozbití tradičních venkovských struktur). Spolu s tím se pokusím ukázat, že většina dosavadních vysvětlení přeceňuje roli ideologických argumentů proti náboženství a naopak podceňuje vliv faktorů, jako je narušení kolektivní paměti, snížení veřejné viditelnosti náboženství a role (ne)náboženské socializace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info