Informace o publikaci

Sedimenty spodního badenu na lokalitě Zaječí hora

Autoři

NEHYBA Slavomír BRZOBOHATÝ Rostislav DIVIŠ Karel GREGOROVÁ Růžena TOMANOVÁ-PETROVÁ Pavla

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://journals.muni.cz/gvms/article/view/20840/28430
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2022-20840
Klíčová slova Lower Badenian; sedimentology; paleoecology; foraminifers; otolits; shark tooth; lithofacies; Carpathian Foredeep
Popis Nově byly odkryty sedimenty spodního badenu na Zaječí hoře (město Brno). Sedimentologické a paleontologické studium rozlišilo dvě faciální asociace. Spodní tvořily spodnobadenské klastické uloženiny místně známé jako „brněnské písky“. Horní je tvořena spodnobadenskými marinními jíly, tzv. tégly. Neogenní vrstvy byly překryty kvartérními sprašovými hlínami. Spodobadenské klastické sedimenty jsou interpretovány jako postupná progradace delty Gilbertova typu do relativně hluboké pánve s následným zaplavením oblasti otevřeným mořem. Na lokalitě v blízkosti strmého okraje pánve se odrážela role lokálních faktorů ovlivňujících depoziční procesy a podmínky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info