Informace o publikaci

Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace, popularizace a ochrana na příkladu historických lučních závlah

Autoři

ROZKOŠNÝ Miloš DZURÁKOVÁ Miriam BACHAN Radek HONEK David SVITÁK Zbyněk HUDCOVÁ Hana CALETKA Martin VYSKOČIL Aleš

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2022/12/6496-casopis-VTEI-6-22-Zavlahy-%E2%80%93-znovuobjevovane-dedictvi.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.46555/VTEI.2022.09.002
Klíčová slova irrigation; meadow irrigation; monuments preservation; UNESCO heritage; industrial heritage; popularization; education; digitalization
Popis Objekty závlah byly budovány a fungují převážně jako součást většího či menšího funkčního celku. Jejich význam i z pohledu potenciální památkové ochrany tak roste s identifikací a dokumentací nejen solitérních staveb, ale zejména celých soustav/funkčních celků s popisem vazeb mezi nimi. Samostatný objekt či stavba nemusejí být nijak výjimečné, avšak jejich zapojení do většího funkčního celku může vytvářet unikátně pojaté řešení. V oboru vodního hospodářství se obzvlášť projevuje důležitost a význam kritérií, jako je hodnota typologická, hodnota technologického toku, autenticita formy a funkce, hodnota technologických a systémových vazeb s přesahem do zemědělství či průmyslu. Článek přináší informace o možnostech využití tradičních metod historického a archivního výzkumu a dokumentace lokalit, jakož i o využití moderních nástrojů pro plošně rozsáhlejší systémy, včetně metod digitalizace a digitálního zpracování podkladů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info