Informace o publikaci

Měření maladaptivních rysů v pracovní psychologii: Předběžné výsledky psychometrické studie

Autoři

PROŠEK Tomáš LACKO David ALIZEY Jakub NOVOTNÁ Anežka

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis V rámci pracovní psychologie sílí volání po nástrojích, které by umožnily analyzovat maladaptivní, subklinické rysy osobnosti. Praktici mají k dispozici např. dotazníky postihující tzv. Temnou triádu či tetrádu. Nicméně, objevují se i pokusy o aplikaci dotazníků vycházející z relativně nové klasifikace poruch osobností v klinické psychologii. Rysy Temné tetrády v rámci této kategorizace představují pouze zlomek osobnosti. Cílem příspěvku je představit předběžné psychometrické vlastnosti zkrácené formy dotazníku “The Comprehensive Assessment of Traits relevant to Personality Disorder” (CAT-PD), který zachycuje zmíněné širší maladaptivní rysy osobnosti. Jelikož je ale administrace podobných metod často spojena se situacemi, kdy odpovědi mohou mít významné praktické následky (např. pracovní pohovor), mívají lidé tendenci zkreslovat své odpovědi v hodnotících škálách. A to jak záměrně ve snaze prezentovat se v co možná nejlepším světle, tak i neúmyslně skrze celou řadu stylů odpovídání (tzv. “response biases”). Nedostatky tradičních inventářů způsobených vědomým i nezáměrným zkreslením odpovědí se snaží do značné míry eliminovat formát vynucených odpovědí (tzv. “Forced Choice”, FC), jenž jsme použili při adaptaci CAT-PD. Jedním z velmi slibných přístupů k modelování odpovědí z FC dotazníků je tzv. Thurstonův Item Response Theory model (TIRT). Protože jsme při diagnostikování osobnostních rysů měřili také reakční čas, použili jsme tzv. Thurstonův D-difúzní IRT model (TDIRT) představující spojnici mezi TIRT a difúzními modely. Výhodou D-difúzních modelů je přesnější odhad latentních rysů i modelování celé řady dalších parametrů s unikátní psychologickou interpretací (např. parametr zachycující množství informací potřebných k učinění rozhodnutí). Metódy. V rámci příspěvku budou prezentovány předběžné výsledky analýzy dat, protože preregistrovaný sběr dat probíhá v několika fázích a ještě není ukončen. V příspěvku budeme diskutovat předběžnou analýzu na 100 respondentech, jejichž odpovědi sloužily ke spárování FC položek na základě jejich sociální žádoucnosti. Dále budou prezentovány psychometrické vlastnosti FC verze CAT-PD, zejména konvergentní validita se zkrácenou verzí Osobnostního inventáře pro DSM-5 a MKN-11 (PID5BF+M) a diskriminační validitu s Big Five Inventory-2. Výsledky. Maladaptivní rysy hrají velkou roli v pracovním výkonu, utvářejí atmosféru na pracovišti a ovlivňují mezilidské vztahy. Vzhledem ke skutečnosti, že klasické hodnotící škály umožňují lidem působit v co možná nejpříznivějším světle, byl v posledních letech zaznamenán signifikantní nárůst dotazníků založených na formátu vynucené volby, které mají redukovat vliv zkreslení v odpovídání ze strany respondentů. Díky rozšíření testování na počítačích mohou výzkumníci také snadněji získat údaje o reakčních časech. Diskusia. Modelování reakčních časů je věnována velká pozornost a v této oblasti byl učiněn značný pokrok. Integrace údajů o reakčním čase v kombinaci s FC formátem má slibný potenciál přispět k přesnějším a validnějším odhadům. Aplikace tohoto přístupu však není ideální a limity budou blíže diskutovány v příspěvku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info