Informace o publikaci

Respect Goes Both Ways

Logo poskytovatele
Autoři

CHOCHOLATÁ Jana MANDELÍČKOVÁ Monika

Rok publikování 2023
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Důležitost dobrých vztahů na různých úrovních (žáci ve třídě a ve škole, učitelé, rodiče, vedení školy, širší komunita) je základem současného chápání školy jako učícího se ekosystému, kde je klíčem k úspěchu dítě a respektující komunikace. Z výzkumu vyplývá, že možnými nástroji k dosažení tohoto cíle jsou: a) zvyšování informovanosti budoucích učitelů během jejich přípravy; b) zavádění demokratických principů na úrovni školy v podobě školního parlamentu, školské rady a rady rodičů, které se jako živé orgány pravidelně scházejí a komunikují. To vše je podtrženo klíčovou hodnotou filozofie školy, tj. společenskou odpovědností vůči širšímu společenství a systému vzdělávání v dané zemi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info