Informace o publikaci

De/kriminalizace pomluvy: přiměřená sankce, nebo odrazující prvek pro diskuzi o veřejném zájmu?

Autoři

HANYCH Monika

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právník
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access článku
Klíčová slova Freedom of expression; defamation; libel; criminalization of defamation; journalists; European Court of Human Rights
Popis Je ukládání trestní sankce za pomluvu v dnešní společnosti stále žádoucí a udržitelné, zejména s ohledem na možné negativní důsledky pro práci médií a konkrétních novinářů při informování o záležitos- tech veřejného zájmu? Příspěvek na tuto otázku odpovídá analýzou dlouhodobě se vyvíjející judikatury Evropského soudu pro lidská práva, mezinárodního srovnání napříč státy i přehledu ukládání trestních a dal- ších druhů sankcí ve vnitrostátním kontextu. Zohledňuje také dlouhodobá doporučení mezinárodních orga- nizací, žádajících celkové zrušení trestného činu pomluvy z právních řádů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info