Informace o publikaci

English verbo-nominal structures Be + Prepositional Phrase: FSP under scrutiny

Název česky Anglické verbo-nominální struktury Be + předložková fráze: FSP pod drobnohledem
Autoři

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ Irena ADAM Martin

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tento korpusově založený příspěvek se zaměřuje na struktury, které v závislosti na kontextu a komunikačních potřebách účastníků diskurzu mohou plnit různé funkce a ovlivňovat tak tok informací a samotné sdělení. Metodologií výzkumu přijatou pro tuto studii je teorie funkční perspektivy věty, kde platí, že pokud se něco říká o tématu závislém na kontextu, věta realizuje kvalifikační škálu. Za příznivých podmínek však může výskyt kontextově nezávislého subjektu ve stejném druhu struktury vést k prezentační konfiguraci (prezentační škála). Příspěvek se zabývá anglickými větami obsahujícími verbo-nominální predikace podle vzoru be + předložková fráze (např. be under scrutiny, be on the move, be in the air a další) a zkoumá jejich prezentační potenciál. S přihlédnutím k jejich syntaktické, textové a informační struktuře se analýza snaží určit, zda - a za jakých okolností - takové predikáty vyjadřují existenci/objevení se nového jevu na scéně. Pro účely analýzy budou struktury Be + PrepP (extrahované z Britského národního korpusu a zpracované korpusovým nástrojem SketchEngine) rozděleny a hodnoceny v rámci několika kategorií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info