Informace o publikaci

Vyhodnocení fluviálních sedimentů a paleoekologická rekonstrukce prostoru ulice Křenová v Brně

Logo poskytovatele
Autoři

MAJOROŠOVÁ Kristína PETŘÍK Jan PETR Libor BÍŠKOVÁ Jarmila ANTAL Róbert ZBRANEK Hynek ADAMEKOVÁ Katarína

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/gvms/article/view/33676
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2023-33676
Klíčová slova Czech Republic; Brno-Křenová; fluvial sediments; environmental geology; paleoecology
Popis Fluviální archívy jsou bohatým zdrojem informací o vlivu lokálního průmyslu na prostředí. Tento výzkum je zaměřen na holocenní fluviální sedimenty, které byly odkryty v okolí ulice Křenová v Brně. Lokalita byla zkoumána během záchranného archeologického výzkum, který odkryl zaniklé koryto řeky Svitavy a její břehy s dřevěnými konstrukcemi a archeologickými nálezy z 13. až 16. století. Tři profily byli zdokumentovány a byla popsaná jejich litologie. Vzorky pro paleoekologické, chemické a granulometrické analýzy byly odebrány ze sondy S11. Nález říčního jesepu a tvar řečiště nám umožnily určit, že řeka meandrovala. Pylová analýza z profilu ve středověkém korytu ukázala, že v blízkém okolí středověkého města byla bohatá vegetace a zároveň docházelo k postupné urbanizaci. Výsledky z chemických analýz ukázaly, že lokalita nebyla výrazně znečištěna. Hlavním zdrojem kontaminace byly pravděpodobně okolité jímky, co bylo potvrzeno mírně zvýšenými hodnotami fosforu v sedimentu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info