Informace o publikaci

Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku: Koncepce – vývoj – aplikace

Logo poskytovatele
Autoři

STUCHLÍKOVÁ Iva JANÍK Tomáš ROKOS Lukáš MINAŘÍKOVÁ Eva SAMKOVÁ Libuše NAJVAR Petr HOŠPESOVÁ Alena JANÍKOVÁ Marcela

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogicka orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/pedor/article/view/38212
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2023-2-185
Klíčová slova video in teacher education; inquiry-based education; formative assessment; professional vision; didactic content analysis
Popis Badatelsky orientovaná výuka a formativní hodnocení jsou představiteli moderních metod a postupů ve výuce. Aby mohly být smysluplně a efektivně používány, je nutné vytvořit příležitosti k tomu, aby se s nimi učitelé seznamovali, promýšleli je a propojovali je s cíli a obsahy výuky. Tento text si klade za cíl představit online multimediální vzdělávací prostředí Hyperspace, které formou videozáznamů, textových a obrázkových popisů výuky představuje badatelsky orientovanou výuku a formativní hodnocení, a vede uživatele k jejich reflexi. Cílovou skupinou pro toto prostředí jsou (budoucí) učitelé i vzdělavatelé učitelů. Text nejprve představuje teoretická východiska, na kterých je prostředí postaveno, poté jeho design a vývoj. Detailně jsou popsány jednotlivé komponenty i možnosti práce s Hyperspace pro různé cílové skupiny. Na závěr jsou diskutovány výzvy pro budoucí rozvoj Hyperspace. Text je určen především vzdělavatelům učitelů, kteří chtějí využívat multimediální prostředí pro podporu (budoucích) učitelů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info