Informace o publikaci

Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely.

Autoři

MACHÁČEK Jiří

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Práce je věnována problematice velkomoravské keramiky z Pohanska u Břeclavi. Je rozdělena na tři velké části. V prvním oddílu se autor zabývá metodologickými otázkami zpracování raně středověké keramiky ze sídelních areálů. Druhý oddíl je zaměřen na vlastní vyhodnocení nálezů z lokality. Závěrečné kapitoly obsahují komparaci poznatků o raně středověké keramice z Pohanska s informacemi a modely, které se váží k srovnatelným nálezovým skupinám u nás i v okolních zemích, příp. k etnoarcheologickým pozorováním a výsledkům experimentální archeologie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info