Informace o publikaci

Graeco-Latina Brunensia

Autoři

PETROVIĆOVÁ Katarina RADOVÁ Irena

Rok publikování 2001
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Mimořádné dvojčíslo věnované významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Antonína Bartoňka, DrSc.