Informace o publikaci

Voltammetrie 3-(azidomethylen)dihydrofuran-2-onu

Autoři

ADAM Vojtěch FALTÝSKOVÁ Eva SOUKENÍKOVÁ Natália KIZEK René MAZAL Ctibor TRNKOVÁ Libuše

Rok publikování 2002
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník abstrakt III. pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků v Brně
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Elektrochemie
Klíčová slova Cyklická diferenční pulzní square wave voltametrie;azidosloučeniny;redukce azidů
Popis Pomocí voltametrických metod byl sledován redukční signál azidové skupiny 3-(azidomethylen)dihydrofuran-2-onu (AZMDF) v závislosti na různých experimentálních podmínkách jako je pH, rychlost polarizace elektrody, doba a potenciál akumulace azidu na elektrodě. Z hodnot rychlostních koeficientů vyplývá, že redukční proces azidové skupiny je difuzně řízen a velmi málo závisí na hodnotách pH. Vzhledem k potenciálovému rozdílu (více než 100 mV) azidového redukčního píku bylo možné (E) a (Z) formy AZMDF stanovit vedle sebe a určit experimentální podmínky, ve kterých poskytují tyto geometrické izomery své největší proudové odezvy. Jejich nejlepší separaci s nejnižším detekčním limitem poskytuje prostředí borátověho pufru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info