Informace o publikaci

Koncepce informační infrastruktury výzkumu a vývoje

Autoři

KOHOUTKOVÁ Jana BURIAN Ivan OCELKOVÁ Šárka ŠMÍD Vladimír

Rok publikování 2001
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Popis Výzkumná zpráva obsahuje srovnávací analýzu současného stavu v ČR a EU a doporučení směrů dalšího vývoje pro ČR; přednostně se zaměřuje na specifikaci datového modelu a standardní nabídky služeb, jež by měl poskytovat národní IS VaV ČR. Zpráva je bezprostředně využitelná pro směrování dalšího vývoje existujících národních databází VaV zohledňujícího potřebu jejich integrace do provázaného a konzistentního celku jak na národní, tak na evropské úrovni. Má přímý vztah k aktualizaci a dopracování Národní vědní politiky (NVP) v části Infrastruktura výzkumu a vývoje. Může přispět i ke konkretizaci některých z principů vládního dokumentu Státní informační politika - cesta k informační společnosti za oblast výzkumu a vývoje, k formulaci koncepce rozvoje informační infrastruktury výzkumu a vývoje v ČR a k určení priorit a mantinelů veřejné podpory jejího budování v dalších letech.
Související projekty: