Informace o publikaci

Kvalita života bývalých onkologických pacientů

Autoři

HRSTKOVÁ Hana ELBL Lubomír NOVOTNÝ J. BRÁZDOVÁ Zuzana BAJER Milan

Rok publikování 2002
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Léčba dětských zhoubných nádorů má řadu komplikací, které se mohou projevit za nškolik let, často i za 10 a více leet po léčbě zhoubného nádoru. Tyto komplikace potom mohou snižovat kvalitu života těchto bývalých onkologických pacientů až do dospělosti. Mezi nejčastější známé komplikace patří pozdní následky z oblasti kardiovaskulárního systému, vznik antracyklinové kardiomyopatie. Funkční vyšetření funkce levé komory se opírá o stanovení klasických ukazatelů systolické a diastolické funkce. Klidová a zátěžová echokardiografie byla provedena u souboru 158 pacientů ve věku 5-30 let za 1 - 17 let po terapii zhoubného nádoru. Patologický nález byl zjištěn pouze u 4 pacientů, tj u 2,5%.Vyšetření kardiorespiračních funkcí bylo provedeno u 155 pacientů. Reakce a adaptace na fyzické zatížení byla vyšeřena prostřednictvím bicyklové spiroergometrie, klidové ventilační funkce byly testovány spirometrií. Většina ukazatelů byla na 80% normy populace. Hodnocení skladby těla bylo provedeno pomocí BMI a antropometrického vyšetření u 156 pacientů . Hodnoty BMI mezi 25.-75. percentilem byly nalezeny u poloviny pacientů.. 29% pacientů mělo hodnoty BMI nad 75. percentilem. Při hodnocení procenta tukové složky, kterébylo provedeno podle Pařízkové a Matiegky, bylo nalezeno zvýšené procento tukové složky těla u dívek i u chlapců.Abycho zjistili, zda vyšší procento tukové složky má spojitost s pohybovou aktivitou , zhodnotili jsme energetický výdej pacientů pomocí Seven Day Physical-Activity Recall. Ten prokázal snížený energetický výdej u chlapců i u dívek na 50% normy populace. energetický příjem byl vyhodnocen pomocí 24 hodinového recallu. Výsledky prokázaly příjem nutrientů na 110% normy populace. Strava je nevyvážená, překročená je dodávka tuků. Závěr: Pro dítě se zhoubným nádorej je důležitá nejen šance na vyléčení, ale i další kvalita jeho života. Populace onkologických pacientů má zvýšené riziko nejen nádorových nýbrž i kardiovaskulárních chorob v dospělosti. Důležitá je prevence jak primární, tak sekunární. Naše vyšetření a doporučení mohou příznivě ovlivňovat zdravotní stav nejen ddětí nýbrž i dospělé populace, a to včetně takových ukazatelů jako je střední délka života apod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info