Informace o publikaci

Vztah k vlastnímu tělu a jeho proměnám v období adolescence

Autoři

VALÁŠKOVÁ Magdalena JEŽEK Stanislav

Rok publikování 2002
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek se zabývá prožíváním a hodnocením tělesných změn v průběhu dospívání. Je zjišťována spokojenost se vzhledem těla, důležitost vzhledu těla, zážitek kritiky vzhledu, percepce vlastního těla jako dětského - dospívajícího - dospělého, pocity fyzické kondice a stravovací návyky. Na základě těchto sledovaných témat získáváme informaci o integraci změn do tělesného schématu a srovnáváme odpovědi podle věku a pohlaví a podle tempa vývoje (načasování, tj. zrychlené, normální nebo zpomalené tempo vývoje). Zkoumaný vzorek tvoří respondenti dvou věkových skupin (asi 300 mladších respondentů a 300 starších respondentů, průměrný věk mladší skupiny 13.3 let a starší skupiny 17.3 let) Srovnání odpovědí poskytuje informace o změnách ve vztahu k vlastnímu tělu v průběhu rané, střední a částečně i pozdní adolescence. Výraznější rozdíly konstatujeme z hlediska věku a pohlaví respondentů: chlapci v obou věkových skupinách jsou spokojenější se vzhledem těla, vzhled těla je pro ně méně důležitý než pro dívky a jejich tendence vzhled ovlivnit cvičením nebo příjmem potravy je nižší než u dívek. Chlapci v mladší věkové skupině se cítí ve výrazně lepší kondici než dívky v tomto věku. Při srovnávání respondentů podle tempa vývoje a pohlaví zjišťujeme, že chlapci se zpomaleným tempem vývoje udávají častější zátitek kritiky vzhledu těla. Chlapci se zrychleným tempem vývoje se cítí být v lepší kondici net ostatní chlapci a také jsou se vzhledem těla spokojenější. U dívek si můžeme povšimnout pouze větší tendence ovlivnit svůj vzhled příjmem potravy nebo cvičením u dívek se zrychleným tempem vývoje. Předpokládané rozdíly ve spokojenosti se vzhledem těla se v souvislosti s tempem vývoje u dívek nepotvrdily.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info