Informace o publikaci

NEHYDROLYTICKÉ METODY PŘÍPRAVY HLINITOFOSFOREČNANŮ

Logo poskytovatele
Autoři

MORAVEC Zdeněk PINKAS Jiří ROESKY Herbert W.

Rok publikování 2003
Druh Článek ve sborníku
Konference Chemické listy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova aluminophosphates; nohydrolytic routes
Popis Hlinitofosforečnany jsou sloučeniny izoelektronové s hlinitokřemičitany a vykazují také obdobnou variabilitu strukturních typů jako zeolity. Připravují se hydrothermální metodou z oxidů, hydroxidů nebo alkoxidů hlinitých a kyseliny fosforečné hydrolytickými a kondenzačními reakcemi. Vyloučení vody z reakční směsi bylo umožněno přechodem k dealkylaminačním nebo dehalosilylačním reakcím trimethylsilyl esteru kyseliny fosforečné s amidy a chloridy kovů1. V této práci jsme prostudovali využití cyklického organohlinitofosforečnanu2, [Me2Al(m-O)2P(OSiMe3)2]2 k přípravě aluminofosfátových gelů. Reakce s Bronstedovými a Lewisovými kyselinami a bázemi vedou k substitučním reakcím nebo k otevření kruhu a k následným kondenzačním reakcím. Pro srovnání jsme jako modelové sloučeniny využili i [Me2Al(m-O)2PPh2]2 a [Me2Al(m-O)2P(t-Bu)(OSiMe3)]2, jejichž reaktivita na atomu fosforu je blokována alkylovými nebo arylovými skupinami. Meziprodukty reakcí byly charakterizovány multinukleární NMR spektroskopií a výsledné materiály byly studovány pomocí IR a NMR spektroskopie a termické a elementární analýzy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info