Informace o publikaci

Sekvenční extrakční analýza (SEA) - fikce nebo skutečnost?

Autoři

MÜLLEROVÁ Hana ZEMAN Josef

Rok publikování 2003
Druh Článek ve sborníku
Konference Geochémia 2003
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geochemie
Klíčová slova sekvenční extrakční analýza; těžké kovy; mobilita; sediment
Popis Sekvenční extrakční analýza (SEA) byla v posledních 25 letech vyvinuta a modifikována pro určení pevnosti vazby stopových prvků v horninovém prostředí (Quevauviller et al. 1997). Podle Davidson et al. (1998) může být SEA použita k odhadu množství kovů, které jsou obsažený v různých "rezervoárech" a ze kterých mohou být změnou podmínek prostředí mobilizovány (především pH a Eh). Z výsledků je zřejmé, že v každém vzorku je zachován relativně stabilní poměr jednotlivých frakcí Tessierovy sekvenční analýzy bez ohledu na to, jaké procesy v něm proběhly (sorpce, desorpce, cirkulace). Možná interpretace je následující: Buď se kovy při desorpci uvolňují v odpovídajících poměrech ze všech "frakcí" současně, nebo se mezi "frakcemi" ustavuje dynamická rovnováha, která doplňuje množství kovu uvolněné z určité frakce přerozdělením z ostatních frakcí.Prověření hypotéz skutečného mechanismu sorpce a desorpce těžkých kovů bude vyžadovat další experimenty. V každém případě však výsledky opakovaných pokusů ukazují na to, je třeba užívat interpretaci SEA, která je dnes s oblibou užívána pro hodnocení mobility kovů, s velkou rezervou. V současné podobě lze SEA jen obtížně aplikovat na reálné přírodní systémy -vypovídá jen o množství kovu uvolněného z konkrétního vzorku za daných podmínek. Názvy jednotlivých "frakcí" (typů vazeb) jsou zavádějící a nemají přímou vazbu na skutečné minerální složení vzorku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info