Informace o publikaci

Osobní zájmena jako prostředky aktualizace diskursu

Autoři

MADECKI Roman

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Vztah langue a parole v perspektivě "intraktivního obratu" v lingvistickém zkoumání
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova personal pronouns; discourse; actualization
Popis Studie ukazuje, že používání prostředků kategorie osoby v diskursu není prostou aktualizací základního systému gramatických forem. Ten doznává v konkrétních komunikačních aktech řady modifikací, jež jsou dány komunikačními konvencemi i pragmatickými a expresivními cíli, jež jsou součástí komunikační strategie mluvčího. Osobní zájmena tedy neoznačují v diskursu pouze účastníky interakce, ale současně i jejich společenskou pozici. Odsud pramení snaha vyhýbat se základní opozici já - ty a nahrazovat ji opozicemi jinými, jimiž se manifestuje různý stupeň zdvořilosti, intimnosti nebo oficiálnosti jazykového kontaktu. V analytické části studie přináší konfrontační pohled na takto motivované jazykové formy v češtině a polštině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info