Informace o publikaci

Halogenid-oxidy fosforečné a halogenofosforečnany jako Lewisovy baze a kyseliny

Autoři

ČERNÍK Miloš ŽÁK Zdirad

Rok publikování 2002
Druh Článek ve sborníku
Konference Chemické Listy, Sborník 54. sjezdu chemických společností
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova Phosphoryl halides; N-donors; Lewis ampholytes; Betaines
Popis Bylo porovnáno chování různých halogenidů fosforylu a halogenofosforečnanů vůči Lewisovým kyselinám a bazím. Zatímco se silnými Lewisovými kyselinami tyto sloučeniny tvoří pouze jednoduché donor-akceptorové komplexy, např. F3PO.Sb2F10, Cl3PO.SbCl5 nebo (PO2F2.2AsF5)-, reakce s Lewisovými bazemi probíhají většinou složitě a jejich výsledky jsou často překvapivě rozdílné. Tak např. pyridin reaguje s fluoridem fosforylu na dimerní adukt [(py)POF3]2, kdežto s POCl3 nereaguje a s POBr3 vzniká [(py)2PO2]Br3, tedy sůl donorem stabilizované formy dosud neznámého kationtu [PO2]+.
Související projekty: