Informace o publikaci

Tvorba ukazatelů etnické identity, etnická distance, a reálného kontaktu s jinými etniky

Autoři

DALAJKA Jiří

Rok publikování 2004
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V rámci výzkumného projektu proběhlo dotazníkové šetření, zaměřené na zjišťování interetnických vztahů mezi dětmi pátých, osmých a devátých tříd základních škol. V rámci tohoto výzkumu bylo zapotřebí se vypořádat s uchopením základních ukazatelů. Jedná se především o ukazatele, jež vznikli agregací jednotlivých položek dotazníku. Prvním tímto ukazatelem je etnická identita. Tento ukazatel nestaví pouze na sebedeklaraci dětí k určité národnosti, ale je vytvořen skrze konstrukt, zahrnující také národnosti rodičů a jazyk, kterým doma spolu mluví. Získaly jsme tak ukazatel, který lépe odráží situaci, ve které se dítě pohybuje. Na jeho základě byla posléze odvozena etnicita dítěte. Dalším ukazatelem je tzv. etnická distance. Tento ukazatel vznikl agregací patnácti otázek týkajících se postojů dítěte a vypovídá o míře odstupu k odlišným národnostem a etnikům. Třetím ukazatelem je míra reálného kontaktu. V tomto ukazateli jsou zmapovány čtyři oblasti, ve kterých se děti pohybují- škola, rodina, kamarádi, širší sociální okolí. Tento ukazatel vypovídá o skutečném kontaktu dětí s odlišnými národnostmi. Příspěvek se věnuje způsobu vymezení a využití těchto ukazatelů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info