Informace o publikaci

Role pohádek a dětské literatury v reprodukci genderových nerovností

Autoři

JARKOVSKÁ Lucie NOSÁL Igor

Rok publikování 2004
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Pohádky jsou často vnímány jako svět fantazie, kde dochází k překračování hranic, které vymezují různé kategorie sociální struktury. To však neplatí univerzálně, většina tradičních pohádek, které jsou dnešním dětem dostupné, a i mnohé pohádky novodobé, zachovávají značně tradičně vymezenou genderovou strukturu. Hlavní hrdina je častěji mužského rodu, ženské postavy jsou pasivní, úspěchu dosahují krásou nikoli vlastní šikovností, jejich osud je v rukou mužských postav. Takto konstruované pohádkové postavy se stávají vzorem, který dívkám a chlapcům přináší normativní poselství o podobě genderových rolí a genderových identit, které zapadají do systému hierarchicky uspořádanému podle genderu. Takto se pohádky stávají nástrojem reprodukce genderových nerovností ve společnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info