Informace o publikaci

Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early/Middle Miocene transition

Název česky Změny ve složení evropské hadí fauny v průběhu spodního miocénu a na hranici spodní/střední miocén
Autoři

IVANOV Martin

Rok publikování 2001
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Paläontologische Zeitschrift
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Boidae; Colubridae; Elapidae; Viperidae; Early/Middle Miocene; distribution; Europe
Popis Zástupci "moderních" hadích čeledí Colubridae, Viperidae a Elapidae (zástupci čeledi Colubridae se v Evropě objevili jako první) zřejmě migrovali do oblasti střední Evropy přes tzv. Mazursko-Mazowský kontinentální most. "Moderní" čeledě pronikly do západní Evropy přes rýnský prolom v několika migračních vlnách. Na základě známých marinních inkruzí do rýnského prolomu a okolních oblastí se podařilo vyčlenit celkem čtyři odlišné vlny imigrace průniku asijských a severoamerických imigrantů, a to v průběhu spodního oligocénu až středního miocénu. Spodnomiocenní (MN 1 - MN 2a) and spodno- až spodno/střednomiocenní (MN 3 - MN 4/5) imigrace hadů jsou zodpovědné za konečné vytlačení zástupců "starobylé" čeledi Boidae z oblasti západní a střední Evropy. Spodno a střednomiocenní migrace pravděpodobně zahájily evoluci moderní Evropské fauny hadů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info