Informace o publikaci

Reakce oxidu selenového s acetanhydridem

Autoři

NYKEL Petr RICHTERA Lukáš TOUŽÍN Jiří

Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník příspěvků V. seminár Pokroky v anorganickej chemii
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova Diacetylselenate; Selenium trioxide; Acetanhydride; Crystal structure; Raman spectra
Popis Reakce oxidu selenového s acetanhydridem za laboratorní teploty je spojena s oxidačně-redukčními procesy vedoucími až k tvorbě elementárního selenu. Roztok vzniklý rozpuštěním oxidu selenového v acetanhydridu při -20 C se po ohřátí na laboratorní teplotu po několika minutách samovolně spontánně rozkládá za tvorby elementárního selenu, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a stop oxidu-selenidu uhličitého (plynné produkty byly identifikovány IR spektroskopií). Ochladí-li se však tento roztok na teplotu -50 C, vylučují se z něho bezbarvé krystaly diacetylselenátu obsahující proměnlivé množství acetanhydridu, který nelze kvantitativně odstranit. Čistý, silně hygroskopický produkt se podařilo připravit reakcí ekvimolárních množství oxidu selenového a acetanhydridu v nitromethanu. Diacetylselenát je možno uchovávat beze změny při -25 C po dobu několika týdnů. Vznik aduktu (CH3CO)2O.SeO3 jako nestabilního intermediátu při jeho tvorbě nelze s jistotou vyloučit ani potvrdit.
Související projekty: