Informace o publikaci

On Washington group of circular units of some composita of quadratic fields

Název česky Washingtonova grupa kruhových jednotek některých komposit kvadratických těles
Autoři

BULANT Michal

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Math. Slovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Obecná matematika
Klíčová slova circular units; abelian field; class number
Popis Kruhové jednotky se často objevují v moderní algebraické teorii čísel zejména díky tomu, že jsou v úzkém vztahu z grupou tříd ideálů příslučného číselného tělesa. Vzhledem k tomu, že není jasné jak rozšířit obvyklou definici grupy kruhových jednotek kruhového tělesa na obecný případ abelovského tělesa, existuje více definic. Jednou z nich je tzv. Washingtonova grupa kruhových jednotek, u které však obecně neznáme ani generátory, ani index v grupě všech jednotek. V článku jsou prezentovány výsledky, popisující tento index pro jistou třídu abelovských těles - komposita kvadratických těles, splňující další podmínku na vztah větvících se prvočísel.
Související projekty: