Informace o publikaci

Prediction of equilibrium constants in aqueous solution. I. The extrapolation of equilibrium constants to zero ionic strength using PLS, artificial neural networks, and genetic "soft" modelling

Logo poskytovatele
Název česky Predikce rovnovážných konstant ve vodném roztoku. I. Extrapolace rovnovážných konstant k nulové iontové síle s využitím PLS, umělých neuronových sítí a genetického "soft" modelování
Autoři

FARKOVÁ Marta LUBAL Přemysl HAVEL Josef

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Chemical Papers
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova Debye-Hückel equation; equilibrium constants; artificial neural networks; genetic algorithm; partial least-squares
Popis Byla vyzkoušena extrapolace konstant stability k nulové iontové síle s využitím "soft" modelování metodami PLS, genetických algoritmů a umělých neuronových sítí (ANN) a byly srovnány výsledky jednotlivých přístupů. Metody dovolují rychlou a dostatečně přesnou predikci termodynamických konstant stability, parametrů iontové velikosti a koeficientů vysolování z experimentálních rovnovážných dat. Jako nejspolehlivější se ukázala metoda ANN.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info