Informace o publikaci

Sebepojetí nadaných dětí a dětí "dvakrát výjimečných"

Autoři

HAJNÁ Věra PORTEŠOVÁ Šárka

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova Self-Concept; Self-esteem; Giftedness; Double exceptionality
Popis Zkoumání sebepojetí nadaných dětí je součástí širšího výzkumu zaměřeného na sociabilitu a emocionalitu nadaných dětí v České republice. Na výzkumu participovaly děti ve věku 7-10 let. Ke screeningu inteligence dětí ve třídách jsme využili Ravenovy barevné progresivní matrice. 37 nadaných dětí (IQ 130) a 6 dvakrát výjimečných dětí bylo srovnáváno v pěti oblastech sebepojetí a celkového sebehodnocení s 59 dětmi kontrolní skupiny (IQ 129). Použili jsme Profil vnímání sebe sama pro děti S. Harterové. Zjistili jsme, že nadané děti se lépe hodnotí v oblasti školních dovedností. V dalších oblastech jsme nezjistili žádné statisticky významné rozdíly mezi nadanými a nenadanými dětmi. Dvakrát výjimečné děti se hůře hodnotily v oblasti sociální akceptace než děti nadané. Nadané dívky se hodnotily lépe v oblastech sociální akceptace, chování a fyzického vzhledu než nadaní chlapci. Dívky z kontrolní skupiny se hodnotily lépe pouze v oblasti chování než chlapci z kontrolní skupiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info