Informace o publikaci

Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska

Logo poskytovatele
Autoři

NAVRÁTILOVÁ Jana NAVRÁTIL Josef

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Fen; rare and endangered plants; ions concentration; Třeboň region
Popis Během vegetační sezóny 2004 byly sledovány stanovištní nároky 28 ohrožených a vzácných druhů cévnatých rostlin rašelinišť a 10 druhů mechorostů na 30 trvalých plochách. Byl posuzován vliv kolísání hladiny podzemní vody, pH a konduktivity vody a obsahu hlavních živin a kationů ve vodě (N-NH4+, NO3 -, PO4 3-, celkový P a SO4 2-, K+, Ca2+, Mg2+ a Fe) na výskyt těchto druhů. Největší vliv na druhovou bohatost stanovišť mělo pH a koncentrace Ca2+ a Mg2+. U ploch přeplavovaných rybniční vodou a ploch, které zarůstaly lučními druhy, bylo zaznamenáno zvýšené množství živin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info