Informace o publikaci

ABIOTIC STREAM TYPES AND SPECIES ASSEMBLAGES: IS THERE ANY SIMPLE LINKAGE? CZECH STREAMS AND BENTHIC MACROINVERTEBRATES AS AN EXAMPLE

Název česky Abiotické typy toků a druhová shromáždění: existuje zde jednoduchá vazba. České toky a makrozoobentos jako příklad.
Autoři

ZAHRÁDKOVÁ Světlana BRABEC Karel KOKEŠ Jiří NĚMEJCOVÁ Denisa SOLDÁN Tomáš JARKOVSKÝ Jiří PAŘIL Petr HÁJEK Ondřej

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Hydrologie a limnologie
Klíčová slova Type specific; site specific; typology; species assemblages; benthic macroinvertebrates; Water Framework Directive; PERLA system
Popis Hodnocení ekologického stavu vodních útvarů podle Rámcové směrnice o vodách EU je založeno na srovnání mezi referenčním a pozorovaným stavem. Existují dva základní přístupy k definici referenčních podmínek pro určitý vodní útvar: místně specifický a typově specifický. Pro typově specifický přístup je nezbytné vytvořit typologii vodních útvarů. Směrnice nabízí pro tento účel dva postupy (systém A, systém B), oba založené na abiotických deskriptorech. Typově-specifický přístup je spojen s multimetrickým systémem(AQEM consortium 2002). V rámci hodnocení založeného na biotě jsou užívány různé metriky odvozené z taxonomického složení. Místně-specifický přístup je nezávislý na typologii a je spojen s prediktivními modely typu RIVPACS nebo PERLA. Oba systémy vyžadují znalosti o biotě i o abiotických podmínkách a to i na referenčních lokalitách. Při aplikaci typově specifického přístupu je třeba - protože metriky jsou odvozovány z taxonomického složení druhových shromáždění - zajistit shodu mezi abiotickými typy a těmito druhovými shromážděními. Proto je třeba pečlivě vybírat abiotické deskriptory a jejich kategorie, z nichž jsou odvozovány abiotické typy. Shoda mezi abiotickými typy různých typologií a druhovými shromážděními je testována na příkladu makrozoobentosu tekoucích vod ČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info