Informace o publikaci

Molekulárno-genetická analýza tribu Winthemiini (Diptera, Tachinidae): predbežné výsledky

Logo poskytovatele
Autoři

MURÁRIKOVÁ Natália TÓTHOVÁ Andrea BRYJA Josef MICHALKOVÁ Veronika VAŇHARA Jaromír

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Zoologické dny 2006, Brno
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zoologie
Klíčová slova Tachinidae; phylogeny; 16S
Popis Tribus Winthemiini patrí do čeľade Tachinidae (Diptera), ktorá je z hľadiska taxonómie veľmi komplikovaná. V tribe existujú taxonomické problémy, ako je nedoriešená validita niektorých druhov, alebo nemožnosť odlíšiť na základe morfologických znakov navzájom od seba samice, a pod. Taktiež určovacie znaky niektorých samcov môžu byť sporné. V Európe do tohto tribu patrí 18 druhov zo 4 rodov (Tschorsnig et al. 2004), v Českej republike a na Slovensku sa vyskytuje 13 druhov. Validita druhu W. erythrura je otázna. Doposiaľ boli analyzované molekulárnymi metódami vzťahy medzi modelovými druhmi 2 rodov. Za genetický marker bol zvolený gén 16S rDNA. Ukazuje sa, že W. erythrura je oprávneným druhom, stojacim v blízkosti druhu W. quadripustulata. Percentuálny rozdiel medzi oboma týmito druhmi v analýze bol 2,8%. Druh W. variegata stojí pri oboch týchto druhoch v spoločnej skupine rodu Winthemia a druh S. amoena, ako zástupca iného rodu, stojí vedľa skupiny druhov z rodu Winthemia. Tieto predbežné výsledky dokladajú možnosť podporiť, popr. upraviť taxonómiu uvedeného tribu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info