Informace o publikaci

Syntaxonomical revision of the Molinion meadows in the Czech Republic

Název česky Syntaxonomická revize luk svazu Molinion v České republice
Autoři

ŘEZNÍČKOVÁ Marcela

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sci.muni.cz/botany/vz/publications.php?typ=p
Obor Botanika
Klíčová slova Cocktail method; formalized classification; grassland vegetation; phytosociology
Popis Byla provedena syntaxonomická revize vegetace luk svazu Molinion caeruleae Koch 1926 v České republice. Z původních deseti asociací, které byly z území České republiky uváděny, byly pomocí klasifikační metody Cocktail rozlišeny pouze dvě - Molinietum caeruleae Koch 1926 a Junco effusi-Molinietum caeruleae Tüxen 1954. Zatímco asociace Molinietum caeruleae se vyskytuje na bazičtějších stanovištích, asociace Junco effusi-Molinietum caeruleae je vázána na kyselejší stanoviště a je typická přítomností druhů smilkových trávníků. Výsledky této klasifikace byly porovnány s klasifikacemi bezkolencových luk v ostatních zemích střední Evropy. Pomocí detrendované korespondenční analýzy byly vyhodnoceny hlavní gradienty prostředí, které nejvíce ovlivňují variabilitu druhového složení těchto luk v České republice. K interpretaci gradientů byly použity korelace s Ellenbergovými indikačními hodnotami a nadmořská výška. Hlavní gradient pozitivně koreloval s pH, kontinentalitou, teplotou a živinami a negativně s nadmořskou výškou.
Související projekty: