Informace o publikaci

Hermitian vector fields and special phase functions

Název česky Hermitwovská vektorová pole a speciální fázové funkce
Autoři

JANYŠKA Josef MODUGNO Marco

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Geometrical Methods in Modern Physics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.worldscinet.com/ijgmmp/ijgmmp.shtml
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Hermitian vector fields; quantum bundle; special phase functions; Galilei spacetime; Lorentz spacetime
Popis Nejdříve analyzujeme Lieovu algebru Hermiteovských vectorových polí Hermitovského přímkoého bandlu. Jako bázový prostor uvažujeme Galileovský nebo Einsteinův prostoročas. V prvním případě uvažujeme fibrovanou varietu nad absolutním časem s prostoru podobnou Riemannovskou metrikou, prostoročasovou konexí (zachvávající čas a metriku) a elektromagnetickým polem. Ve druhém případě uvažujeme Lorentzovu metriku a elektormagnetické pole. V obou případech popisujeme Lieovu algebru speciálních fázových funkcí a ukazujeme, že Lieova algebra Hermiteovských vektorových polí je přirozeně izomorfní s Lieovou algebrou speciálních fázových funkcí. Na závěr srovnáváme oba případy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info