Informace o publikaci

NMR experiments for detection of quaternary carbons in nucleic acid bases.

Název česky NMR experimenty pro detekci kvarterních uhlíků v bazích nukleových kyselin
Autoři

FIALA Radovan SKLENÁŘ Vladimír MUNZAROVÁ Markéta

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference 8th Central European NMR Symposium
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzikální chemie a teoretická chemie
Klíčová slova NMR; biological macromolecules; nucleic acids
Popis Nízká protonová hustota v nukleových kyselinách je problémem při strukturní charakterizaci s použitím dat NMR. Pouze 6 rozlišitelných protonů v ribóze RNA a jen jeden nebo dva nevyměnitelné protony v purinových nebo pyrimidinových bazích produkují pouze omezený počet konformačně závislých NOE interakcí. Pro charakterizaci struktury nukleových kyselin s dobrou správností je vysoce důležité doplnit NOE data dalšími informacemi. Protonové chemické posuny jsou k dispozici z přiřazených 1H-13C a 1H-15N jednovazebných korelačních spekter. Rovněž chemiké posuny glykosidických dusíků mohou být získány z 2D a 3D experimentů korelujících cukerné H1 a bázové H6/H8 protony. Dosud byla ale věnována jen malá pozornost studiím kvarterních uhlíků v bazích nukleových kyslin. Potenciálně, jejich chemické posuny, odrážející sekundární a terciárné strukturu, mohou být aplikovány jako cené vstupní informace při strukturních výpočtech. Protože počet kvarterních uhlíků převyšuje počet uhlíků s přímo vázaným protonem, je nezbytné vyvinout strategie jejich detekce. V příspěvku jsou prezenrovány nové experimenty, založené jak na nepřímé korelaci se vzdálenými protony, tak i přímé detekci C-13 jader budou prezentovány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info