Informace o publikaci

New insights into gene positional clustering and its properties supported by large-scale analysis of various differentiation pathways

Logo poskytovatele
Název česky Nové poznatky v oblasti pozičního klastrování genů získané globální analýzou diferenciačních drah
Autoři

KOUTNÁ Irena KRONTORÁD Petr SVOBODA Zbyněk BÁRTOVÁ Eva KOZUBEK Michal KOZUBEK Stanislav

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Genomics
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Gene clustering; Differentiation; Microarrays; HL-60; K-562
Popis Naše práce přináší nové poznatky o vlastnostech genů a jejich pozičním klastrování, a přispívá k pochopení distribuce genů na chromozomech. Provedli jsme globální analýzu tří typů diferenciace a pozorovali jsme poziční klastrování genů na chromozomech, které postupně vstupují do rozdílných buněčných procesů. Geny z klastrů jsou transkribovány postupně, vzhledem k časové kinetice a také jejich pozici. Z toho vyplývá, že geny podílející se na určitém procesu v buňce jsou umístněny v klastrech, nezávisle na čase jejich aktivace v daném procesu. Naše výsledky dokazují nejen existenci regionů se zvýšenou či sníženou hladinou exprese, ale také to, že v určitých chromozomálních regionech se nachází klastry genů, podílejících se na specifickém buněčném procesu. Naše výsledky mimo jiné podporují teorii "transkripčních továren" a ukazují, že při transkripci z klastrů hrají důležitou roli jemnější epigenetické mechanismy
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info